ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΚΚΑ & ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ

Με την εκδήλωση της πανδημίας τα Φροντιστήρια Βάκκα αντέδρασαν άμεσα και αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Έτσι, σε ελάχιστο χρόνο οργανώσαμε διαδικτυακά μαθήματα, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσαρμοσμένη σε όλα τα επίπεδα και τις ανάγκες των μαθητών μας. Εκπαιδεύσαμε το προσωπικό μας αντίστοιχα, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες διδασκαλίας και να μην χαθεί ούτε μια ώρα μαθήματος. Στόχος μας ήταν να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ροή των μαθημάτων σε όλα τα επίπεδα και να μην διαταραχτεί η ομαλότητα της σχολικής χρονιάς μέχρι την διεξαγωγή των προγραμματισμένων εξετάσεων γλωσσομάθειας στις οποίες οι μαθητές μας έλαβαν μέρος με εξαιρετικά αποτελέσματα:
ECPE επιτυχία 100%
ECCE επιτυχία 94%
FCE For Schools επιτυχία 100%
PET επιτυχία 100%
Παράλληλα συνεχίστηκε η online εκπαίδευση και όλων των υπολοίπων τάξεων έως και την A. Junior, ώστε οι μαθητές μας ολοκλήρωσαν τον κύκλο μαθημάτων που αφορούσε σε κάθε επίπεδο. Σήμερα, έχοντας την εμπειρία της περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2020 και τηρώντας αυστηρά τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε:
α) Μαθήματα διά ζώσης 6 – 8 ατόμων
β) Διαδικτυακά μαθήματα, εφόσον χρειαστεί, πάντοτε υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης.
Ευελπιστούμε ότι χάρη στην πολύχρονη εμπειρία μας και την αποδεδειγμένη αφοσίωση στο έργο μας, όσον αφορά τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, είμαστε η μόνη λύση που εγγυάται την ασφαλή και επιτυχημένη εξέλιξη στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.