Διευθύντρια σπουδών είναι η Σοφία Βάκκα με εμπειρία 20 και πλέον ετών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. 

Απόφοιτος του Παντείου Παν/μίου με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παν/μιο Essex England.

Κάτοχος των διπλωμάτων:

Universite de Paris - Sorbonne (Diplôme de Langue et Littérature Francaises (2e Degre) option: Littérature

Universite de Paris - Sorbonne (Diplôme de Langue et Littérature Francaises (2e Degre) option: Communautés Européennes

CPE (Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge)

Παρακολούθηση μαθημάτων - σεμιναρίων στο Bell School of London με τίτλο "Training Teachers in Teaching English as a Foreign language"

Υπεύθυνη Αγγλικής γλώσσας παιδικών τμημάτων αναλαμβάνει η κ. Πασχαλίδου (HND University College Northampton), μετά από συνεργασία τριών ετών με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Β.Ν. Βάκκας.

  Το προσωπικό του Φροντιστηρίου μας αποτελείται από έμπειρους καθηγητές που εργάζονται μαζί μας για παραπάνω από 10 χρόνια εφαρμόζοντας την Direct Method

 

 Αρωγός στο έργο των διδασκόντων είναι η Κα Άννα Βάκκα η οποία έχει συνολικά την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Κέντρου