Οι μαθητές προετοιμάζoνται για εξετάσεις που οδηγούν στην απόκτηση των εξής πτυχίων πιστοποίησης γνώσης της Γερμανικής γλώσσας:

Goethe Fit A2

Goethe B1 Zertifikat

Goethe B2 Zertifikat

Goethe C1 Zertifikat

Goethe C2 Zertifikat