Τα διάφορα επίπεδα φοίτησης της Γαλλικής Γλώσσας οδηγούν σε εξετάσεις για την απόκτηση των παρακάτω διπλωμάτων τα οποία είναι  προσαρμοσμένα στην κλίμακα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και του ΑΣΕΠ.. Οι εξετάσεις διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο (το Μάιο και το Δεκέμβριο). Η διαβάθμισή τους είναι η εξής:

• DELF PRIM A1
• DELF PRIM A2
• DELF A1
• DELF A2
• DELF B1 (Μέτρια Γνώση)
• DELF B2 (Καλή Γνώση)
• DALF C1 (Πολύ Καλή Γνώση)
• DALF C2 (Άριστη Γνώση)

Υπάρχουν επίσης και οι εξετάσεις SORBONNE και τα πτυχία είναι τα εξής:
• SORBONNE B1 (Μέτρια Γνώση)
• SORBONNE B2 (Καλή Γνώση)
• SORBONNE C1 (Πολύ Καλή Γνώση)
• SORBONNE C2 (Άριστη Γνώση)