Ο κύκλος Σπουδών στην Αγγλική γλώσσα διαρκεί συνήθως 9 έτη. Οι μαθητές εντάσσονται στα προκαταρκτικά τμήματα από την 2α Δημοτικού και ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών του Κέντρου μας συμμετέχουν σε αντίστοιχες εξετάσεις που οδηγούν στα εξής Διπλώματα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσο Αναφοράς για τις γλώσσες :

Ηλικία Επίπεδο Πτυχίο
12 ετών Β1 PET (University of Cambridge) - BCCE ( University of Michigan)
12-13 ετών Β2 FCE (University of Cambridge) - ECCE ( University of Michigan)
13-14 ετών C1 CAE (University of Cambridge) - ALCE ( University of Michigan)
14-16 ετών C2

CPE (University of Cambridge) - ECPE ( University of Michigan)

 Eιδικά τμήματα για τα διπλώματα IELTS και TOEFL.