Κύριος άξονας της τεχνικής είναι αποκλειστικά και μόνο η χρήση της Ξένης Γλώσσας από την πρώτη ημέρα που ο μαθητής μπαίνει στην τάξη. Ακούγεται παράξενο ίσως και ανέφικτο, όμως με την κατάλληλη μεθοδολογία και ορθή χρήση των εποπτικών μέσων που διαθέτει το Κέντρο μας η εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας προσομοιάζει με αυτήν της μητρικής μας γλώσσας.

 Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί από την πρώτη κιόλας στιγμή την Ξένη Γλώσσα απευθείας, μη δίνοντας στον μαθητή  άλλη επιλογή από το να προσπαθήσει  πάντα με την καθοδήγηση του δασκάλου του, να επικοινωνήσει στα αγγλικά. Ο καθηγητής δίνει έμφαση στον προφορικό λόγο και το μάθημα είναι διαδραστικό με διιαλόγους, παιχνίδια και πλήρη συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία εκμάθησης. Αυτό άλλωστε επιτυγχάνεται και με το μικρό αριθμό μαθητών σε κάθε τάξη, ώστε κάθε μαθητής να συμμετέχει όχι μόνο μια φορά αλλά περισσότερες κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Άλλωστε μαθαίνοντας τη μητρική μας γλώσσα πρώτα ακούμε κάτι πολλές φορές , έπειτα το επαναλαμβάνουμε προφορικά έτσι ώστε να το εμπεδώσουμε. Σκεφτείτε ένα μικρό παιδί που μαθαίνει να μιλάει, αγνοεί κάθε είδους γραμματικού ή συντακτικού κανόνα και όμως χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα γιατί μιμείται και επαναλαμβάνει τα ερεθίσματα που παίρνει από  το περιβάλλον του. Το ίδιο και στη τάξη, ο μαθητής ακούει και επαναλαμβάνει σε πρώτη φάση και σε δεύτερο επίπεδο αποκωδικοποιεί τα ερεθίσματα που έχει συλλέξει και με την κατάλληλη βοήθεια (δάσκαλος) αρχίζει να γράφει και να μαθαίνει κανόνες γραμματικής και σύνταξης. Έτσι λοιπόν λειτουργεί και η Direct method, την οποία με τόση επιτυχία εφαρμόζουμε σαράντα πέντε χρόνια στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Με βάση αυτή τη μέθοδο οι καθηγητές μας οι οποίοι επιμορφώνονται κατάλληλα εστιάζουν στη χρήση του προφορικού λόγου κυρίως, ενθαρρύνοντας τους μαθητές αναλόγως της ηλικίας τους να συμμετέχουν σε team games, presentations, class discussions or debates. Συνεπικουρούμενοι από θαυμάσιες εκδόσεις καθώς και τη χρήση εποπτικών μέσων (Ιnteractive Βoards) το μάθημα μετατρέπεται σε μια ευχάριστη διαδραστική διαδικασία και ταυτόχρονα μειώνεται σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών .