Κάτοχος των διπλωμάτων:

CPE (Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge)
Universite de Paris - Sorbonne (Diplôme de Langue et Littérature Francaises (2e Degre), option: Littérature
Universite de Paris - Sorbonne (Diplôme de Langue et Littérature Francaises (2e Degre), option: Communautés Européennes

 Παρακολούθηση μαθημάτων - σεμιναρίων στο Bell School of London με τίτλο: "Training Teachers in Teaching English as a Foreign language"