Διευθύντρια σπουδών είναι η Σοφία Βάκκα με εμπειρία 20 και πλέον ετών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. 

Απόφοιτος του Παντείου Παν/μίου με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παν/μιο Essex England.

Κάτοχος των διπλωμάτων:

Universite de Paris - Sorbonne (Diplôme de Langue et Littérature Francaises (2e Degre) option: Littérature

Universite de Paris - Sorbonne (Diplôme de Langue et Littérature Francaises (2e Degre) option: Communautés Européennes

CPE (Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge)

Παρακολούθηση μαθημάτων - σεμιναρίων στο Bell School of London με τίτλο "Training Teachers in Teaching English as a Foreign language"

 Το προσωπικό του Φροντιστηρίου μας αποτελείται από έμπειρους καθηγητές που εργάζονται μαζί μας για παραπάνω από 10 χρόνια εφαρμόζοντας την Direct Method

 Αρωγός στο έργο των διδασκόντων είναι η Κα Άννα Βάκκα η οποία έχει συνολικά την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Κέντρου