Αρωγός στο έργο των διδασκόντων είναι η Κα Άννα Βάκκα η οποία έχει συνολικά την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Κέντρου