Το προσωπικό μας αποτελείται από έμπειρους καθηγητές που εργάζονται μαζί μας για παραπάνω από 10 χρόνια εφαρμόζοντας την DIRECT METHOD