Έλεγχος προόδου μαθητών με συχνά tests και τακτική ενημέρωση γονέων