Ευχάριστο περιβάλλον διδασκαλίας σε φωτεινές αίθουσες. Οι μαθητές σε ολιγομελή τμήματα απολαμβάνουν τη συμμετοχή τους στις μαθησιακές διαδικασίες